Adgang til naturen

Alle skal kunne opleve Danmarks fælles, værdifulde naturområder som kystlandskaber og skove. Men det står dårligt til med adgangen til natur, da stier og markveje, der fører ud i naturen, nedlægges i stigende grad.

Pige ved oversigtskort i naturen
SUNDHED. Naturen giver børn glæde og styrker deres motorik og udvikling. Foto: Jens Erik Larsen

Muligheden for at færdes frit og uhindret i det danske landskab er blevet forringet gennem årene. Det er sket i takt med, at landbruget bliver samlet i større bedrifter og jorden kommer på færre hænder. Det betyder, at mange adgangsveje til naturen som markveje og stier bliver nedlagt til fordel for større marker.

Samtidig er der sket en privatisering af landskabet, hvor skræmmeskilte og indhegninger forhindrer befolkningens adgang til at opleve naturen.

De færre muligheder for at færdes i naturen er dokumenteret i en undersøgelse, som viser, at der i perioden fra 1954 til 2010 i udvalgte områder i Vejle er nedlagt op mod 50 procent af alle markveje og stier.

Naturoplevelser giver livskvalitet og glæde

Mulighed for hurtig og nem adgang til natur har stor betydning for om befolkningen kommer ud i naturen.
Hvis naturområder er for langt væk, og det er for besværligt at komme der til, er der en tendens til, at man ikke får brugt og oplevet naturen.

Vi har brug for mere natur og bedre tilgængelig natur da vi ved, at naturoplevelser

 • giver livskvalitet og glæde
 • er en del af en sund opvækst
 • fremmer menneskets forståelse for, hvorfor det er nødvendigt at beskytte naturen som et fælles gode.
 • fremmer indlæring hos børn

Flere veje og stier er nødvendige

Et liv med mulighed for at færdes i det fri skal være muligt for alle, og derfor har danskerne brug for, at der skabes flere og bedre muligheder for at komme ud og opleve naturen. Det vil give alle mulighed for at færdes frit i skoven, ved kysten, på vandet og i det åbne land - også i fremtiden.

At skabe forbedrede mulighed for naturoplevelser vil tage tid, men en god start vil være at sørge for flere veje og stier, der fører ud i den natur, vi har i dag.

Vi peger derfor på, at

 • Kommunerne skal etablere nye stier
 • Gamle adgangsveje bør gendannes
 • Når kommunerne giver tilladelse til at stier bliver nedlagt, skal der i langt flere tilfælde end i dag laves nye stier som erstatning
 • Borgere skal have mulighed for at klage, når en kommune accepterer at veje i landskabet bliver nedlagt.
 • At salg af offentlige naturområder stoppes

Hvis du vil vide mere

Find vores politik om adgang til naturen

Se pjece om, hvordan du kan være med til at skabe flere adgangsmuligheder i landskabet (pdf)

 

Det arbejder vi for

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at

 • hele befolkningen får mulighed for naturoplevelser og den livskvalitet, nærheden til naturen giver
 • børn i institutioner, skoler, foreninger og i fritiden får flere naturoplevelser og bedre rammer for at være i naturen

Kontakt

Annette Eigaard
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 42
aei@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem