Kornmark og roemark i fladt lollandsk landskab. Foto: Ole Malling

Naturen på Lolland

Landbruget dominerer Lolland og Falster. Især på det vestlige Lolland, hvor landskabet er fladt og markerne store, kan det være svært at få øje på andet.

Langs kysten giver samspillet mellem hav, land, småøer og store inddæmmede arealer mange afvekslende udsigter:

Nakskov Fjord, Saksfjed Inddæmningen og Guldborg Sund, der næsten ligner en flod, der løber gennem landskabet.

Mod nord Smålandsfarvandet og nord for Falster det mere dramatiske, dybe og stærkt strømmende vand i Storstrømmen.

På Lolland ligger Maribosøerne som en perlerække i landbrugslandskabet.

Forslag til naturgenopretning

På Lolland-Falster er der blandt andet følgende projektmuligheder:

Lammehave og Avnede Strand syd for Nakskov bør retableres som et lavvandet område ved at hæve vandstanden. Samtidig bør Ryde Å og Halsted Å genoprettes. De løber begge ud i Nakskov Inderfjord.

I Saksfjed Inddæmningen bør man kombinere mere ekstensiv drift i landbruget med en let hævning af vandstanden. Dermed vil der opstå overdrev, enge og vådområder, der kan spille sammen med kystklitterne ved Brundragene.

Græsningslandskabet langs kysten bør udvides. Det gælder området fra Flintehorne over Roden Skov til Flintinge Å og ind i landet på begge sider af Flintinge Å til Radsted Mose.

Omkring Maribosøerne bør der genskabes græsningsområder, enge og vådområder. Det gælder området mod sydøst til Musse Mose og mod syd i et bredt strøg fra Røgbølle Sø og ud til kysten.

Midt på Falster bør der genskabes et område med eng, overdrev og skov. Området skal forbinde Horreby Lyng og Virket Lyng samt Virket Sø, Hulsø, Møllesø og Østerskov mod nordøst med Hannenov Skov.
 
Det hele skal kombineres med en let hævning af vandstanden ved den øvre del af Tingsted Å.

Ved Bøtø Nor bør der genskabes græsningsenge og vådområder. Blandt andet ved mere ekstensiv landbrugsdrift og let hævning af vandstanden.

DN Lollands oplæg til "Fremtidens natur" på Lolland

www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx

 

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Meld dig ind