Naturen i Hvidovre

Omkring København er der, storbyen til trods, store muligheder for varierede naturoplevelser.

På grund af fremsynet planlægning, store fredninger nær byen og de seneste 30 års miljøindsats kan man finde næsten uberørt og usædvanlig natur på Saltholm og Vestamager, nyde bademulighederne ved blandt andet Bellevue og Amager Strand, cykle langs Vestvolden eller gå en tur i Dyrehaven på alle tidspunkter af året.

Selv om de rekreative interesser selvfølgelig betyder meget, er der også plads til den særegne og sjældne natur. Problemerne i området skyldes opsplitning af naturen, de store trafikanlæg og nedslidning af de mest besøgte områder.

Forslag til naturgenopretning

For Storkøbenhavn er der blandt andet følgende projektmuligheder:

I hovedstadsområdet gælder det om at opretholde visionerne omkring den gamle fingerplan: at byen skal udvikle sig langs fem "fingre", og at der imellem dem skal sikres kiler med grønne områder. Visionerne bør genformuleres og der bør etableres en grøn ring, så de grønne kiler og forbindelser i Storkøbenhavn ikke forsvinder.

Harrestrup Å bør genoprettes, hvilket vil sige, at den på nogle strækninger skal genåbnes. Åen løber igennem den vestlige del af Storkøbenhavn, blandt andet igennem Damhussøen, og ud til Kalveboderne.

Værebro Å og moserne opstrøms i åsystemet bør genoprettes. Det gælder blandt andet Veksø Mose indtil Bundså ved Flyvestation Værløse.

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Meld dig ind