Om naturen i Rudersdal

Rudersdal kommune har et areal på godt 73 km2 og er rig på en spændende og varieret natur.

Igennem et aktivt fredningsarbejde er lykkedes at friholde disse naturområder, så bebyggelsen i dag ligger som klart afgrænsede bydannelser, omkring de oprindelige landsbyer.
Et udstrakt net af cykel-, gang- og ridestier sammenføjer alle disse grønne områder.
Det er dermed muligt at bevæge sig fra Sjælsø mod nord til Furesøen og Mølleåen mod syd og fra Øresund mod øst til de åbne arealer ved Høvelte og Stavnsholt mod vest.
Rudersdal kommune rummer ca. 30 fredskove med Rude Skov som den største, over 500 søer med Furesøen som den største og mere end 60 fredede områder med Søllerød Naturpark og Vaserne som de største sammenhængende områder.
Vaserne er desuden udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde med et meget rigt fugleliv.
Den seneste fredning er fra 2006 og omfatter 142 ha øst for Sjælsø.

Beskrivelser, ideer og arrangementer af, om og i naturen i Rudersdal
Her på denne side vil vi arbejde på at samle ideer til spændende ture, links til andre websites der beskæftiger sig med naturen i Rudersdal samt ideer til arrangementer man kan deltage i.

Har du en idé til en tur, et område eller noget andet i den sammenhæng så kontakt os endelig!

Billeder fra Rudersdal