Naturen i Odsherred

Danmarks Naturfredningsforening Odsherred vil i kollonnen til venstre, sørge for, at der løbende bliver tilføjet artikler, omhandlende alle de tiltag, oplevelser m.m. der gør det interessant og spændende at at bevæge sig rundt i vort smukke landskab.

Som eksempel har vi lagt nedennævnte artikel ind, som en forsmag på, hvad I kan finde i oversigten

Forblæst vestkyst område eller frodig østdansk bøgeskov?

Du finder begge dele i kommunen. Turistbureauet plejer at sælge Odsherred som Danmark i håndevending. Med en god planlægning kan du foretage en tur igennem kommunen, hvor du kommer til at besøge de fleste danske landskabstyper. Yderpunkter er det forblæste Korshage længst mod nordøst, hvor du under de rigtige vejrforhold føler dig forsat til den jyske vestkyst, og helt mod sydvest den kystnære Grevinge Skov med gammel bøgeskov og anemone flor. Herimellem er der mange forskellige typer af skov, kuperet og fladt agerland, store og små søer og moser, små-bidder med hede og enge, både ferskeng og strandeng, en rig variation af kystlandskaber spæn-dende fra de populære badestrande med diverse typer af klitter langs nordkysten til mudrede fjord-kyster ved Isefjorden. Det eneste der er en mangelvare er vandløb. Vi har et par stykker, men ingen egentlige åer.  Et særkende for kommunen er de mange sommerhusområder, der på mange måder præger kommunen. De er grundlaget for det rige handelsliv, de er i høj grad årsagen til den enorme forskel mellem kommunens præg en sommersøndag i højsæsonen, og en øde vinter-hverdag. Her skal der dog kun fokuseres på det landskabsmæssige. Sommerhusområderne udgør en relativt stor del af kommunens areal. De er dog ret varierede og dermed medvirkende til den store naturdiversitet.

 

Fremtidens natur

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.
 
Se DN’s vision for naturen i Odsherred her

Bliv frivillig aktiv

Kontakt DN Odsherred og hør mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på. Find kontaktpersoner her