Naturen i Kalundborg

 Kalundborg kommune dækker et af de rigeste naturområder på Sjælland. Det bør værnes og plejes til gavn for alle borgere i kommunen.

Derfor har lokalafdelingerne af de grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, By & Land, Danmarks Jægerforbund og Dansk Vandrelaug i fællesskab udarbejdet hæftet "Fremtidens natur i Kalundborg Kommune"

Hæftet er tænkt som et indspark fra de grønne i forbindelse med valget til den fælles kommunalbestyrelse i efteråret 2005, men det er håbet, at det også vil kunne være til inspiration for lokale politikere og borgere i tiden derefter.

Fremtidens natur

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.
 
Se DN’s vision for naturen i Kalundborg her