Om DN Randers

DN Randers, eller Afdeling Randers af Danmarks Naturfredningsforening, er en af 95 lokale afdelinger. Er du medlem af DN og bor du i Randers Kommune, så er du tilknyttet DN Randers.

Afdelingsbestyrelsen for DN Randers består af 12 medlemmer og flere ad hoc aktive -  se navne her.

Møder

DN Randers har til formål at arbejde som repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening i Randers Kommune.  Hvert efterår afholdes et årsmøde - normalt i løbet af oktober måned.  Her vælges op til 15 medlemmer af lokalkomiteen - en trediedel er på valg hvert år - og 1 eller flere suppleanter.  Afdelingen repræsenterer således de mange medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening i det lokale arbejde. 

Afdelingen holder møde 1 gang om måneden (undtagen juli).  Mødernes dagsorden bestemmes i høj grad af den post, komiteen modtager fra myndigheder og breve og telefoniske henvendelser fra områdets borgere. Alle lokalplaner, kommuneplaner og regionplaner vurderes omhyggeligt, så vi kan give give vor mening om udviklingen til kende.

Visioner for naturen i Randers

Afdelingen har udarbejdet en samlet vision for 'Fremtidens natur' i Randers kommune som en velkomst til politikere og administration i den nye Randers Kommune. Du kan finde pjecen på biblioteket, også det lokale, eller du kan hente den her. Desværre har vi ikke ret til at lægge pjecens kortmateriale på nettet, så det må du hente på biblioteket. Har de udsolgt, hører vi gerne fra dig.

Ture og aktiviteter

I løbet af året arrangerer vi ture for DNs mange medlemmer og alle andre interesserede i området.  En særlig forpligtigelse har vi for at afholde ture på forskellige af årets tider i Langå Egeskov, der er ejet af Danmarks Naturfond.

Vi er naturen og miljøets vogtere i dit lokalområde. Men vi har brug for din hjælp. Da vi dækker over et stort område, kan vi ikke være alle steder. Så hvis du kender til noget, vi bør se nærmere på, eller har spørgsmål inden for foreningens område, så kontakt én af afdelingens aktive.

Bliv frivillig aktiv

Kontakt DN Randers for at høre mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på. Kontakt os