Naturen i Randers

Der er masser af dejlig natur i Randers Kommune til glæde for borgerne. Men der er også brug for mere og bedre natur og for mere sammenhængende natur.

Naturen i det åbne land har det ikke så godt. Der skal skabes sammenhæng mellem de eksisterende naturområder. Det er også vigtigt at sikre de rekreative oplevelser. Alle mennesker får det bedre af at færdes i naturen. Med den byudvikling, der sker i øjeblikket, og den dermed nye infrastruktur og øgede trafik, er det vigtigt at holde sig for øje, at de grønne områder er kommet under større og større pres.

Der er derfor også behov for en stor og fortsat indsats både med hensyn til at pleje og genoprette naturen og give kommunens borgere mulighed for at få store naturoplevelser i fred og ro.

Danmarks Naturfredningsforening udgav i 2004 en bog om fremtidens natur i Danmark. Det helt nye ved bogen er, at den i sit kortmateriale angiver et grønt naturnetværk, som binder naturområderne sammen og gør dem større og dermed mere robuste.

Vi ønsker at give vores bud på, hvad der kan gøres lokalt. Hvad vi alle kan gøre for at værne om vores naturværdier og for at forbedre naturtilstanden rundt omkring i kommunen. Her kan du læse rapporten "Fremtidens natur i Randers Kommune"

Bjerre Skov

                                   Maj-gøgeurt

 

Fremtidens natur

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.
 
Se DN’s vision for naturen i Randers her

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Meld dig ind