DN Hørsholm

DN i Hørsholm er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunerne. DN arbejder for at bevare, beskytte og pleje Danmarks varierede og mangfoldige natur, samt for at fremme et rent og sundt miljø for alle.

Det er centralt i afdelingens arbejde at overvåge bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder. Dette gøres i forbindelse med regionale-, kommunale- og lokalplanlægningsprocesser.

Desuden kan afdelingen benytte sig af sine klagerettigheder i forbindelse med kommunale dispensationer, når lovmæssige beskyttelseslinier eller fredede områder krænkes på en urimelig måde.

Med kommunalreformen har kommunen fra 2007 fået overført en øget ansvarsbyrde indenfor en række tunge og ofte specielle - men altid betydningsfulde - sagsområder. Dette bliver en stor udfordring og opgave, som skal løses.

DN Hørsholm ønske at bistå den politiske proces med at fastholde et langt sigt i en travl hverdag, hvor her-og-nu spørgsmål let kan komme til at dominere den politiske dagsorden. Kun ved at fastholde det lange sigt kan vi undgå, at vor kommune gradvis - i små ryk - mister sin identitet.

Vi ønsker, at man også i fremtiden kan opleve kystlinjen, de lokale åndehuller og et storslået landskab med et uforstyrret dyreliv. I rapporten ”Fremtidens natur i Hørsholm Kommune” præsenterer Danmarks Naturfredningsforening en række forslag og ideer til glæde for dyr, planter og mennesker i Hørsholm.

Vi har arrangementer hvert år, hvor kommunens borgere er velkomne til at deltage og opleve naturen på første hånd! Se de aktuelle arrangementer i kalenderen

Bliv frivillig aktiv

Kontakt DN Hørsholm og hør mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på. Kontakt os her

Folehaveskoven