Generelt om arrangementer

 
DN Hørsholm afholder årsmøde 2016

Onsdag d. 23. november

Årsmødet starter kl. 19:30 i Selmerbo, Selmersvej 13 2970 Hørsholm.

Her vil naturfotografen Ib Fagerlund, der er formand for Hørsholm Fotoklub, fortælle om sin interesse for naturfotografering og sine erfaringer med at få det helt rigtige billede i kassen. Og måske hører vi om nogle af problemerne med naturen der arter sig som den nu gør. Alle interesserede er velkomne til foredraget.

Efterfølgende afholdes der årsmøde for medlemmerne af DN Hørsholm.

Årsberetningen vil blive forelagt, der vil blive lejlighed til diskussion og der skal afholdes valg til afdelings-bestyrelsen.

 

 

 

Grønt Guld
Velux-fonden ønsker at støtte projekter der kan udbygge børn, unge og voksnes viden om naturen og lyst til at bruge naturen.
I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening yder fonden økonomisk støtte til målrettede aktiviteter der kan fremme kendskab og viden om vores natur.
DN-medlemmer der er 60+ kan søge midler.

I Hørsholm er der bevilget penge til to projekter, der er meget forskellige.
1. Naturpleje i Usserød Ådal.
2. Vandreture i lokalområdet med skiftende temaer svarende til ”Årets gang i naturen”.


Om Naturpleje i Usserød Ådal.
Normalt plejes engarealerne i den fredede ådal af de kvier der hvert år udsættes af Usserød Ådals Kogræsserforening. Men væksten er nogle steder vokset så aggressivt, at kvierne og naturen har brug for en hjælpende hånd for at holde det grove vækst nede og give den mindre vækst mulighed for at skyde op. Derfor har en flok friske 60 ++ère oprettet et naturplejehold, som ca. en gang ugentlig i sæsonen maj - september mødes på marken og slår med le og segl og siden river det aflåede græs sammen og transporterer det væk. Det er rigtig god motion, det er dejlige naturoplevelser og der er godt selskab. Enhver kan komme med og yde  den indsats de selv synes de kan byde ind med. Der gives kort information om brug af redskaberne, og er der behov oprettes et kursus i leslåning. Efter et par timer slutter vi af med en snak og en snack. For mere information -  ring til Else Marie Jonsson på tlf 42505002.

Om Årets gang i naturen.
I løbet af året arrangeres 8-10 vandreture i omegnen af Hørsholm. Med temaer som passer til årstiden.
Hensigten er at give deltagerne mulighed for at opleve den nære natur med fokus på brug af egne sanser, suppleret med erfarne personers viden.

Turene vil være tilrettelagt sådan at enkelt-personer, familier og familier med børn, kan få gode oplevelser sammen. I et tempo der er tilpasset deltagerne bruger vi 2-2½ time på turen. Undervejs vil vi gøre mange ophold så vi kan fordybe os i det vi støder på svarende til turens tema.
Generelt arbejder vi på at styrke den biologiske mangfoldighed ved at deltage i DN´s aktiviteter, herunder NaturTjek.

Eksempler på temaer:
Skovens dyr og frugter. - Fugletrækket over os. – Løvfaldstur.
Vintertur på sporjagt efter skovens dyr - Kender du skovens beboere.
Hvem ser den første stær i år? - Forårstur i marts - Hvad gemmer sig i Arboretet.
Fortidsminder i Folehaveskoven.
  

 

Turkalender

 
Hvad sker der i vinterskoven?
 
I januar arrangerer Grønt Guld en oplevelsestur i og omkring Sjælsølund hvor vi går på sporjagt og leder efter skovens beboere.
 
I den kolde januar måned er mange af skovens dyr gået i dvale, men der er stadig liv rundt omkring. Hvis der er sne kan vi gå på sporjagt i skovbunden. Vi kan følge små og store dyr ved at finde de spor de efterlader sig. Undertiden viser sporene hele dramaer hvor rovdyrene har jagtet deres bytte henover skovbunden.
 
Tid: d. 7.januar kl. 10:00
Sted: P-pladsen ved Nebbegårds alle 9, 2970 Hørsholm
Varighed : 2-2½ time
 
Tilmelding: Bo Madsen på mobil 2028 8264
 

Regionens arrangementer

Filtrer på typen:

Dato Arrangement Arrangør