Naturen i Billund

Vores vision er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.

Området omkring Grindsted og Billund byder på smukke hedelandskaber, skove, Københavnerplantager fra Dalgas tid, samt mange åer og søer. Der er store landbrugsinteresser i området, som lokalafdelingen er ved at få etableret et godt samarbejde med om naturen.

Vi vil gerne udbrede viden om naturen i vores område, så flest muligt kan få glæde af alt det, lokalområdet har at tilbyde gennem oplevelser i naturen og gennem dialog med naturens brugere (landmænd, skovfolk, jægere m.fl.)

Vi vil gerne åbne for muligheden for, at flere får gode naturoplevelser, samtidig med, at vi holder øje med, at den lokale natur ikke belastesLokalafdelingen arbejder desuden på, at gøre politikerne på lokalt og amtsniveau opmærksomme på naturens behov, og vi går i dialog med dem om forholdet mellem udnyttelsen af naturen og beskyttelsen af den.