Naturen i Kerteminde

Det nordlige Fyn er et typisk landbrugslandskab, som for den vestlige dels vedkommende er næsten uden skove, søer eller andre større sammenhængende naturlokaliteter.

Men områderne langs kysten kompenserer for det noget ensformige landskab: Æbelø med sin helt særegne biologiske og landskabelige mangfoldighed, Odense Fjord med sin blanding af tung skibstrafik og næsten uberørt natur ved Enebærodde og Hindsholm med de fredelige småholme, idylliske landskaber og spændende mosaik af land og vand.

Problemerne på Fyn knytter sig til den opsplittede natur. Fyn er et af de områder i landet, hvor der er mindst oprindelig natur, og øen er som helhed meget fattig på skov. Hovedopgaven er at få skabt forbindelser mellem naturområderne og at sørge for, at de eksisterende lokaliteter bliver plejet.

Forslag til naturgenopretning

Tårup Inddæmmede Strand ved Kerteminde er i virkeligheden en inddæmmet fjord. Den kan genoprettes ved en hævning af vandstanden, hvilket desuden vil give fugtige enge med periodevise oversvømmelser. Broløkke Strand, som var en vig ved Tårup Strand, skal holdes uden for projektet, da den er blevet brugt som fyldplads.

     Nordskov Enge 

            Nordskov Enge/Foto Kurt D. Johansen

Fremtidens natur

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.
 
Se DN’s vision for Fremtidens natur i Kerteminde her

Bliv frivillig aktiv i DN/Kerteminde

Kontakt DN Kerteminde for at høre mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende og sjove ting at tage fat på.

Kontakt os

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Meld dig ind

Natur og Ungdom

 

Danmarks grønne forening for børn og unge.

Læs mere her