DN Rebilds kommentarer til Rebild Kommunes oplæg til "Planstrategi og lokal Agenda 21"

3. juli 2007

Rebild Kommune har lagt et forslag til "Planstrategi og lokal Agenda 21" i høring i perioden 9. maj til 3. juli 2007.

Vi mener, oplægget indeholder mange smukke ord og intentioner, men at der mangler konkrete forslag til, hvordan idéerne føres ud i livet.

I vort høringssvar forsøger vi at anvise nogle konkrete eksempler.

Læs høringssvaret her.