Forslag til lokalplan nr. 212 for centerområde - Skørping

29. januar 2008

Forslaget har været i høring til 6. februar 2008.

DN Rebild har indsendt bemærkninger til forslaget. Vi mener, der lægges op til for høj bebyggelsesprocent i forhold til den eksisterende plan. Og så mener vi, det er for dårligt, at det arbejde, Skørping kommune tidligere har involveret borgerne i Skørping i (heriblandt den daværende lokalkomite for DN i Skørping), som mundede ud i helt andre målsætninger for området, slet ikke er taget i betragtning.

DN mener, en vedtagelse af nye planer bør afvente en helhedsplanlægning for byen Skørping.

Læs DN Rebilds kommentarer her.