Lokalplan 215 - Erhverv og off. område, Støvring

7. april 2008

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og Lokalplan 215 for erhvervsområde og offentligt område, Støvring.

Forslagene har været i høring i perioden 13. februar til 9. april 2008.

DN Rebild har forståelse for, at nogle marker inddrages som erhvervsområde, da de også hidtil har været inddraget som perspektivområde for erhverv i Kommuneplanen. Naturarealer i området - bl.a. en §3-hede - sikres bevaret, hvilket vi selvfølgelig støtter.

Men vi mener, en større del af området skal udlægges til offentligt område, så der opnås en bedre sammenhæng i naturarealerne. Samtidig synes vi, holdningen til drikkevandsbeskyttelse er for svag.

Læs DN Rebilds kommentarer her. Fil mangler...