Kontakt DN Norddjurs

Har du spørgsmål, ideer, ris eller ros til afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte os!

E-mail: norddjurs@dn.dk

Formand for DN Norddjurs
Lars Sloth,
Kvædevej 19, 8500 Grenaa,
30 22 44 98
larssloth19@gmail.com

 

Norddjurs afdeling er delt op i arbejdsgrupper, der har ansvar for et bestemt område:

Arbejdsgruppen Anholt - arbejder med alt vedrørende forhold på Anholt.
kontaktperson Morten Abildstrøm, Gennem Landet 48, 8592 Anholt, 86319300 - morten@anholtgartneri.dk

Arbejdsgruppen husdyrgodkendelser - arbejder med udvidelser og etablering af husdyrbrug. 
kontaktperson Jette Mouritzen, Hemmed Kirkevej 17, 8585 GLesborg, 86386419 - jjjm@djurs.net

Arbejdsgruppen plansager - arbejder med byplan- og lokalplanforslag samt landzonetilladelser.
kontaktperson Heinrich Schlesinger, Grundvej 21, 8961 Allingåbro, 86480865 - schlesinger@mail.dk

Arbejdsgruppen ture - arrangerer ture for medlemmer og andre interesserede.
kontaktperson Arne Holm-Hansen, Nordre Fælledvej 45, 8943 Auning, 86484124 - arne.holm-hansen@mail.tele.dk

Arbejdsgruppen miljøgodkendelser - arbejder med godkendelse af produktionsanlæg og andre miljøgodkendelser.
kontaktperson Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500 Grenaa, 86325894 - larssloth19@gmail.com

Arbejdsgruppe hav, søer, vandløb - arbejder med alt vedrørende vand, herunder grundvand.
kontaktperson Ove Møller Andersen, Stokkebro 26, 8500 Grenaa, 86384240 - stokkebro26@mail.dk

DN Norddjurs afdeling er repræsenteret i
Grønt Forum i Norddjurs kommune - kontaktperson Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500 Grenaa,30224498 - larssloth19@gmail.com

Her ud over arbejder vi med  projekter - ofte i samarbejde med andre lokale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere, f.eks

Kolindsund - arbejder med visionen for et fremtidigt Kolindsund som sø i samarbejde med Syddjurs afdeling og en række eksterne samarbejdspartnere.
kontaktperson: Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500 Grenaa - 30224498 - larssloth19@gmail.com

 

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.
Se mere her