Naturen i Viborg

Naturen i Viborg kommune er – som andre steder i landet – under pres, og den vigtigste opgave hvad angår fremtidens natur i Viborg Kommune er at få skabt sammenhæng i naturen. I dagens Danmark bliver naturen let skubbet ud i periferien. Derfor er sammenhængen mellem de enkelte naturområder afgørende for, at naturen kan udvikle sig. Men det er samtidig vigtigt at sikre befolkningens adgang til naturen, idet mange mennesker har brug for og dagligt benytter sig af naturens rekreative muligheder.

Danmarks Naturfredningsforenings afdelingsbestyrelse i Viborg har en masse ideer til, hvordan man gennem naturmæssige – og rekreative hensyn kan forbedre sammenhængen, kvaliteten og adgangen til naturen. 

I hæftet Fremtidens Natur i Viborg Kommune kommer vi med de vigtigste forslag til en fremtidig indsats, som skal sikre et naturnetværk i Viborg Kommune til glæde for dyr, planter og mennesker.

Fremtidens natur

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.
 
Se DN’s vision for Fremtidens natur i Viborg Kommune her