Lensgreve Sigismund Schulin


Afdøde lensgreve Sigismund Schulin. Kilde: Kongelige Bibliotek

Lensgreve Sigismund Schulin (f. 1892, d. 1969) ejede Nybro Kro og Bagsværd Sø indtil 1962, hvor han solgte det hele til Gladsaxe Kommune for 250.000 Kr. Han var gift med Sophie Schulin.

Slægten Schuling ejede Bagsværd og Lyngby Sø og fiskerettighederne fra henholdsvis 1739 og 1744.

I 1894 gav grev Schulin fra Frederiksdal gods sin tilladelse til, at C.F. Garde måtte anløbe et antal nærmere udpegede pladser langs Lyngby og Bagsværd sø samt kanalen fra Lyngby sø til Furesøen. I starten benyttede Garde sig ikke af retten til at sejle på Bagsværd sø. Bådfarten fik tilladelse til at anlægge en anløbsbro ved Fiskehuset, der lå vest for Nybro, i svinget lige neden for Marienborg.

I 1928 prøvede man at afholde regatta på Furesøen, men søen viste sig at være for åben og forblæst. Løsningen blev at rykke regattaerne til Bagsværd Sø. Ejeren hed dengang lensgreve Schulin og han gav sin tilslutning, så fra 1930 blev der holdt regattaer på Bagsværd Sø. I begyndelsen var banen kun 1700 meter lang, men i 1938 blev den udvidet til den internationale distance på 2000 meter.

Fiskehuset blev nedrevet i 1936 ved Nybrovejs udvidelse. Dette var det nærmeste, man på daværende tidspunkt kunne komme Bagsværd sø, fordi selve broen Nybro blokerede for adgang med større skibe til Bagsværd sø. Det var dog tæt nok på Bagsværd, til at enkelte sommergæster passerede det dengang meget beskedne hus på nuværende Nybrovej 376, og dermed lagdes den spinkle begyndelse til den nuværende kro.

I 1963 købte Gladsaxe Kommune hele Bagsværd Sø inklusiv fiskerettigheder af lensgrave Schulin.

 
Her på billedet ses politiassistent Alfred Hansen, arveprins Knud, civilingeniør Jørgensen, skovrider Buchwald og lensgreve Schulin. Billedet er taget på Regattapavillonen i 1962, og de fem herrer er formentlig i gang med at planlægge EM i 1963. Foto: Carl Sørensen

Justitsråd Christian Frederik Garde

En af sommerens hovedattraktioner var Bagsværd Sø, hvor justitsråd Christian Frederik Garde allerede i 1893 tog initiativ til det, der skulle blive Baadfarten. I 1894 gav grev Schulin fra Frederiksdal Gods sin tilladelse til at Garde måtte anløbe et antal nærmere udpegede pladser langs Lyngby og Bagsværd Sø samt kanalen fra Lyngby Sø til Furesøen. Nogen anløbsplads i Bagsværd fik man dog rent faktisk først i 1913, hvor den gamle Nybro blev revet ned og bygget op i en bredere og højere version. Til gengæld anlagde man så både pladser ved Nybro og Søpavillonen. Derudover ejede C.F. Garde (f. 1829, d. 1912) Den sjællandske Sydbane og stod derfor for en del sporanlæg på Sjælland og i København.

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.