Tårnby Kommune og Danmarks Naturfredningsforening indgår en klimaaftale

Tårnby Kommune sætter høje mål for reduktionen af CO2 i hele kommunen. Aftalen er startskuddet for kommunens klimaindsats i de kommende år.
Tårnby Kommune har i dag den 28. maj skrevet under på en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), hvor Tårnby Kommune forpligter sig til at nedbringe kommunens CO2-udslip med to procent årligt frem til år 2014.


Energirenovering er vejen frem

Tårnby kommune er allerede gået i gang og har afsat penge til energirenovering af de kommunale ejendomme de næste 5 år. Der er meget energi og ikke mindst CO2 at spare ved at investeringer i belysning og kedler.  Henrik Zimino, borgmester i Tårnby Kommune udtaler:

- Vi er glade for at indgå en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening og hermed forpligte os på at give vores bidrag til at minimere den klimaforandring, som skyldes udledning af CO2. Vores indsats vil fortsat ske ved at gennemføre energibesparelser i vores kommunale bygninger. Vi vil samtidig inspirere borgerne og erhvervslivet til at gøre det samme.

Startskuddet til ambitiøs klimaindsat

Underskrivelsen af Borgmestererklæring er startskuddet for en større klimaindsats i Tårnby Kommune. Der skal de næste fire år arbejdes med at reducere CO2-udledningen i kommunen som virksomhed. Vejbelysning og kampagner rette mod borgerne er nogle af de indsatser som kommunen påtænker at igangsætte.

Forbillede for andre kommuner

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, byder Tårnby velkommen på klimaholdet blandt 63 klimakommuner:

- Tårnby har en målsætning på 2 procent CO2-reduktion om året for kommunen som virksomhed. En målsætning der er ambitiøs, men også nødvendig. Vi skal nemlig handle konkret nu og vise, at det kan lade sig gøre. Jo længere tid vi venter, jo dyrere bliver det, og jo mere skal vi nå på kort tid, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for DN.

28. maj 2010

Aftaler og kontrakter

Tårnby Kommune

  • Startdato: Juni 2009
  • Reduktionsmål: 2 % pr. år
  • Forlænget: 2014
  • Aftalens gyldighed: 2018

Kontaktperson:

 

Resultater

Den gennemsnitlige årlige ændring af CO2-belastningen:

Årstal 2009-2014
∆ CO2 i %  -2,5

 

Den totale ændring af CO2-belastningen:

Årstal 2009-2014
∆ CO2 i ton  -1.476

 

Årlig ændring af CO2-belastning:

Årstal 2014
∆ CO2 i ton  -135
∆ CO2 i %  -1,2

 

Årstal 2013
∆ CO2 i ton  -30
∆ CO2 i %  -0,3

 

Årstal 2012
∆ CO2 i ton  -516
∆ CO2 i %  -4,3

 

Årstal 2011
∆ CO2 i ton -457 
∆ CO2 i %  -3,6

 

Årstal 2010
∆ CO2 i ton  -368
∆ CO2 i %  -2,9

  

Basisår:

Årstal 2009
CO2 i ton  12.587

 

Dokumentation:

CO2 opgørelse 2014
CO2 opgørelse 2013
CO2 opgørelse 2012
CO2 opgørelse 2011
CO2 opgørelse 2010

Handleplan for 2014 til 2018
Handleplan for 2013 og 2014
Handleplan for 2011 og 2012
Handleplan for 2010 og 2011

 

Fakta:

Kommunens areal: 66 km2
Kommunens indbyggertal: 39.582