Skovnetværket

Skov er Danmarks mest varierede og indholdsrige form for natur. Skoven forsyner samfundet med en lang række uvurderlige goder som rent drikkevand, opsamling af regnvand, et rigt dyre- og planteliv, fred og ro til afslapning og friluftsliv, træ til byggeri, brænde mv., kulstoflagring og meget andet. Skov er natur, men naturen i skoven har akut brug for en hjælpende hånd. En fjerdedel af alle skovtilknyttede arter er truet af udryddelse i større eller mindre grad.

> Læs mere om DNs syn på skov her
> Læs mere om, hvordan DN-frivillige kan arbejde med skov her

Skovnetværkets formål
Skovnetværkets interesseområde omfatter skov, skovrejsning og træer generelt. Netværkets formål er at medvirke til:

 • videndeling om skov mellem afdelingerne, sekretariatet, forretningsudvalget, DNs netværk, repræsentantskabet og de rådgivende udvalg.
 • at skovnaturens muligheder og udfordringer i forhold til biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie, klimatilpasning m.m. får opmærksomhed i DN.
 • at DN lokalt og centralt arbejder aktivt for at naturkvaliteten i skovene stiger.
 • at DN altid har en opdateret og relevant politik for skov.

Skovnetværkets aktiviteter
Netværket bidrager til at opfylde sit formål gennem:

 • at inspirere og sprede viden til andre i netværket om skov i Danmark, f.eks. om skovbrugerrådene, konkrete skovprojekter, aktiviteter, regler, oplevelser mv.
 • at debattere skovrelaterede emner åbent på netværkets mailingliste og i netværksdebatten på Frivillighjemmesiden.
 • at tage initiativ til DN-skovaktiviteter, f.eks. knyttet til Skovens Dag (2. søndag i maj) eller Naturens Dag (2. søndag i september) eller den internationale biodiversitetsdag 22. maj hvert år. Eventuelt sammen med andre af DNs netværk eller i konkret samarbejde med en eller flere lokale afdelinger.
 • at afholde et DN-skovtræf/skovkursus ca. en gang om året.
 • at afholde og deltage i arbejdsmøder, hvis relevant.
 • at komme med konstruktivt input til høringer.
 • at følge debatter til dørs i form af konkret output, f.eks. idékatalog på hjemmesiden.
 • at fortælle andre om DN’s arbejde for skovnaturen.

Netværkets leveregler
I skovnetværket er der plads til bredde i diskussionerne. Vi kan opleve glæde ved at være uenige og få afprøvet vores meninger i en konstruktiv debat. Vi er sammen ansvarlige for fællesskabet på frivillighedens vilkår. DNs udpegede repræsentanter i Skov- og Naturstyrelsens brugerråd har et særligt ansvar for at holde netværket informeret. Alle kan bidrage til et aktivt og positivt netværk!

Årsberetninger

 

Mere om skov

Her på DN's hjemmeside kan du læse mere om, hvad DN mener om en lang række skovrelevante emner:

> www.dn.dk/skov
> www.dn.dk/vildedyr
> www.dn.dk/biodiversitet
www.dn.dk/klimatilpasning
www.dn.dk/energi

 

Om skovbrugerråd

Alle Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder (tidligere kaldet statsskovsdistrikter) har et brugerråd, hvor DN har mindst en plads, se Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om brugerråd, med henvisning til hvert enkelt brugerråd (medlemmer, referater mv.). 

DN-repræsentanterne indstilles af sekretariatet efter forslag fra det relevante regionale DN-samråd. Repræsentanterne arbejder for at føre DN's politik ud i livet og holder DN informeret om relevante diskussioner i skovbrugerrådene. Repræsentanterne kan også hjælpe DNs lokale afdelinger med kontakten til Skov- og Naturstyrelsen.

 

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Kom til Netværkstræf 2016

Kom til netværkstræf d. 27. - 28. august. Tilmeldingsfrist d. 14/08. 

Tilmeld dig her