Kom og vær med

Ved at gøre en frivillig indsats for natur og miljø i vores lokalområde er du med til at sikre en bæredygtig udvikling.

                           

Vi beskytter den lokale natur

Danmarks Naturfredningsforening beskytter den lokale natur. Hvis et naturområde eller miljøet trues af en beslutning truffet i kommunen, kan Danmarks Naturfredningsforening indgive en klage og få sagen vurderet. 

Du har brug for naturen - og den har brug for dig! Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening og bliv aktiv i foreningens afdeling her i kommunen.

Ved at gøre en frivillig indsats for natur og miljø i vores lokalområde er du med til at sikre en bæredygtig udvikling.

Du er velkommen til at deltage i et af vores arrangementer, så du kan se, hvad vi laver. Du kan også kontakte os direkte og høre nærmere om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde i Aabenraa Kommune.