DN Allerød

Gennemgribende redigering af DN Allerøds sider afventer ibrugtagning af DNs nye redigeringsprogram

 

Oplev naturen med DN

 

Efter årsmødet 10. november 2016 har bestyrelsen
ændret sammensætning

Det var et spændende foredrag, der blev leveret af seniorforsker Rasmus Ejrnæs forud for DN Allerøds
årsmøde på hovedbiblioteket. Mange fik noget at tænke over og mange ideer til, hvordan vi kan give
naturen mere plads i vore egne haver. Spørgelysten var overvældende, og det kunne være blevet sent,
hvis vi ikke havde været nødt til at gå videre til næste punkt på aftenens program:

Efter foredraget holdt DNs lokalafdeling Allerød årsmøde.

Under valg til bestyrelsen forlod den hidtidige formand Hans Philipsen efter eget ønske bestyrelsen og
fortsætter som suppleant. Bestyrelsen takker Hans for det store og energiske arbejde, han har lagt i opgaven
som formand. 

Ved første bestyrelsesmøde efter årsmødet blev Marianne Engberg valgt til ny formand.

Bestyrelsens sammensætning kan ses under "Om DN Allerød".