Dragør Kommune har klimaplaner

Dragør Kommune vil gerne forpligte sig til klimaet med en seriøs indsats og melder sig til holdet af nu 68 klimakommuner, der tager ansvar for at mindske klimapåvirkningen. Dragør Kommune har vedtaget at reducere CO2-udledningen med tre procent om året de næste 10 år. Det betyder en energibesparelse på op til 30 procent. 

 

Når Dragør Kommune i morgen den 12. oktober skriver under på en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), er det samtidig startskuddet for en større klimainvestering i kommunen:

 

- Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af kommuneplanen for 2009 besluttet at blive Klimakommune. I første omgang omfatter aftalen kommunens bygninger, men på sigt vil vi også gerne have hele kommunen med, oplyser Allan Holst, borgmester i Dragør Kommune.

Dragør Kommune har siden 2001 arbejdet målrettet med energibesparelser. Den første målsætning i 2001 var en reduktion af energiudgiften i kommunens ejendomme på femten procent over en fireårig periode. Målet blev nået i 2005 ved hjælp af energiforbedringer finansieret af en årlig energipulje. Og målsætningen for 2010 og 2015 er henholdsvis 25 og 40 procent set i forhold til 2001.

Dragør Kommune indledte tidligere på året en finansieringsmodel, hvor lån til nye energispare-projekter finansieres af opnåede energibesparelser. Det betyder helt konkret, at kommunen planlægger at investere ca. 20 mio.kr. i perioden 2010 – 2013 til projekter, der omfatter renovering og efterisolering af kommunes bygninger og gennemgang af alle energiforbrugende anlæg, som varme-, ventilations- og belysningsanlæg. Dragør Kommune forventer, at energi-spareprojektet fremover kan give en årlig energibesparelse på ca. 2,5 mio. kr.

Mikrokraftvarme og radiatoranlæg skaber store besparelser
I 2008 etablerede Dragør Kommune et mikrokraftvarmeanlæg på plejehjemmet Enggården. El-produktionen som er ca. 200.000 kWh årligt anvendes direkte på plejehjemmet, og den samlede CO2-besparelse på plejehjemmet er beregnet til ca. 15 procent. Og tilsvarende blev Nordstrandskolens luftvarmeanlæg i 2005 energirenoveret ved hjælp af en energipulje. Et nyt radiatoranlæg og et CO2-styret ventilationsanlæg blev udskiftet, og den samlede el- og varmeudgift blev derefter reduceret med hele 40 procent svarende til en besparelse på 750.000 kr.

Målrettede energibesparelser
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, er glad for at byde Dragør Kommune velkommen på klimaholdet:

- Det er positivt at se det målrettede arbejde, Dragør Kommune lægger for dagen. Dragør Kommune har valgt at satse på energibesparelser og det gavner både klimaet og kommunens økonomi, siger Ella Maria Bisschop-Larsen og understreger vigtigheden af at handle nu og handle hurtigt, for klimaet venter ikke.

Yderligere oplysninger
Allan Holst, borgmester i Dragør Kommune, tlf.: 32 89 01 00
Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, tlf.: 20 40 23 10

Aftaler og kontakter

Dragør Kommune

  • Startdato: oktober 2010
  • Reduktionsmål: 3 % pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2020

Kontaktperson:

 

Resultater

Den gennemsnitlige årlige ændring af CO2-belastningen:

Årstal 2010-2015
∆ CO2 i % -3,5 

 

Den totale ændring af CO2-belastningen:

Årstal 2010-2015
∆ CO2 i ton -631 

 

Årlig ændring af CO2-belastning:

Årstal 2015
∆ CO2 i ton -122
∆ CO2 i % -3,5 

 

Årstal 2014
∆ CO2 i ton +24
∆ CO2 i % +0,7 

 

Årstal 2013
∆ CO2 i ton -123 
∆ CO2 i % -3,6

 

Årstal 2012
∆ CO2 i ton -157
∆ CO2 i % -4,4

 

Årstal 2011
∆ CO2 i ton -253 
∆ CO2 i % -6,6

 

Basisår:

Årstal 2010
CO2 i ton 3.964

 

Dokumentation:

CO2-opgørelse 2015 og handleplan
CO2-opgørelse 2014 og handleplan
CO2-opgørelse 10-12 & handleplan

Fakta:

Kommunens areal: 18 km2
Kommunens indbyggertal: 13.156