Odsherred Kommune forbedrer klimaet

Odsherred Kommune er klimabevidst. Jordvarmeanlæg, solcelleanlæg, vindenergi og klimaskærme indtager nu kommunen, og i dag forpligter Odsherred Kommune sig ydermere til at nedbringe kommunens CO2-udslip med mindst 2 procent om året frem til 2025.

Når Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i dag skriver under på en klimakommuneaftale fremlægger kommunen samtidig en konkret klimastrategi for de næste mange år. Sammen med 66 andre klimakommuner i landet vil Odsherred Kommune tage ansvar for at mindske klimapåvirkningen ved brug af vedvarende energikilder og bevidst klimaadfærd blandt medarbejdere i kommunen, kommunens erhvervsliv og borgere:

- Vi vil i Odsherred Kommune medvirke til at forhindre klimaforandringer, som kan få uoverskuelige konsekvenser for livet på jorden med store stigninger i såvel temperaturer som vandstand. Dybest set handler en klimastrategi om omsorg for vores miljø, om respekt for kloden og for livet, siger formand for Miljø- og Klimaudvalget Annelis Stamm, SF, der glæder sig over Odsherred kommune som klimakommune.

20 mio. kr. til klimaforbedringer
Odsherred Kommune har udpeget 20 mio.kr. til rene energiforbedrende tiltag. Konkret handler det om, at oliefyr bliver erstattet af jordvarmeanlæg på sognegården, Rørvig Friskole og Odden og Egebjerg børnehaver. Egebjerg Skole fik allerede i juni måned skiftet det gamle oliefyr ud med et jordvarmeanlæg, og flere andre skoler, SFO’er og offentlige bygninger skal energirenoveres inden for de 20 mio.kr., som kommunen har afsat til at mindske kommunens energiforbrug og CO2-udslip. På elområdet betyder det en engangsudgift, der på sigt kan tjenes hjem igen, når energirigtig belysning bliver etableret i alle kommunens bygninger. Det kan give en besparelse på helt op til 75 procent af elforbruget.

Danfoss-aftale trimmer Odsherred Kommune
Odsherred Kommune har også indgået en aftale med en af verdens største producenter af varmeautomatik, Danfoss. Aftalen hedder EnergyTrim, fordi serviceteknikere fra Danfoss mindst fire gange om året besøger hver enkelt børnehave og skole for at trimme og regulere el-forbruget på institutionernes varmeinstallationer. Samtidig gennemfører Danfoss en driftsoptimering af varme- og ventilationsanlæg i alle kommunens ejendomme.

Sjælland bliver grønnere
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, er glad for at byde Odsherred Kommune velkommen på klimaholdet:

- Vi kan se, at Sjælland er godt på vej til at blive en grøn klima-ø. Som Odsherred Kommune her viser, er der mange muligheder for at gøre en seriøs og mærkbar indsats for klimaet. Og kommunens indsats nytter virkelig noget og gør en forskel. Det kan vise de sidste kommuner på Sjælland, at det kan lade sig gøre at reducere CO2-udledningen til gavn for både klimaet og pengepungen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.
 

 

Aftaler og kontakter

Odsherred Kommune

  • Startdato: August 2010 
  • Reduktionsmål: 2 % pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025

 Kontaktperson:

Resultater

Den gennemsnitlige årlige ændring af CO2-belastningen:

Årstal 2009-2015
∆ CO2 i % -3,1

 

Den totale ændring af CO2-belastningen:

Årstal 2009-2015
∆ CO2 i ton -1.044 

 

Årlig ændring af CO2-belastning:

Årstal 2015
∆ CO2 i ton -205 
∆ CO2 i % -4,0 

 

Årstal 2014
∆ CO2 i ton -426 
∆ CO2 i % -8,1 

 

Årstal 2013
∆ CO2 i ton +210
∆ CO2 i % +4,2 

 

Årstal 2012
∆ CO2 i ton -766
∆ CO2 i % -13,1

 

Årstal 2011
∆ CO2 i ton +6 
∆ CO2 i % +0,1

 

Årstal 2010
∆ CO2 i ton +137 
∆ CO2 i % +2,4 

 

Basisår:

Årstal 2009
CO2 i ton 5.691

 

Dokumentation:

CO2-opgørelse 2015
CO2-opgørelse 2014
CO2-opgørelse 09-13
CO2-opgørelse 09-12
CO2-opgørelse 09-11

Klimahandlingsplan for 2016
Klimahandlingsplan for 2015
Klimahandlingsplan 2010


Fakta: 

Kommunens areal: 355 km2
Kommunens indbyggertal: 32.739