Døde havpattedyr og havfugle

Hvert år strander et ukendt antal døde havpattedyr – sæler og hvaler – samt havfugle på kysterne landet over.

Det er ”kun” de større hvaler, der systematisk registreres og indbringes til museerne. Dermed går der megen information tabt.

Hjælp os med at registrere dyrene
Hvis vi kan få et billede af, hvor og hvornår (årstid) der driver særlig mange havpattedyr og fugle i land, kan vi dels få en bedre forståelse af årsagerne – dels hurtigere opdage, hvis sældød eller andre ”pludselige” store epidemier og dødeligheder indtræffer.

► Registrer døde havpattedyr og havfugle her

Allerede indrapporterede observationer

Det er selvfølgelig naturligt, at havfugle, sæler og hvaler dør - og at en del driver i land.

Det, vi kan bruge registreringerne til, er, at få et billede af unaturlige og/eller pludselige store dødeligheder. Et særligt problem er, at småhvaler (marsvin) drukner i fiskegarn. Det er primært de meget fine/tynde ”nedgarn” som er problemet, mens bundgarn ikke er et væsentligt problem.

I dag har man kun et ringe indtryk af, i hvilket omfang marsvin drukner i fiskegarn i de indre farvande. Derfor er vi særligt interesserede i oplysninger om dødfundne marsvin, og meget gerne fotos. Nogle marsvin har tydelige mærker efter garnene.

Også nogle arter af havfugle, f.eks. edderfugle, er kendt for lokalt at gå til i store antal i fiskegarn. Derfor er fund af mange døde havfugle også vigtige at få registreret.

Vi vil gerne se dyret
I nogle tilfælde vil vi forsøge at få afhentet døde marsvin – hvis de er friske!

Derfor håber vi, at du vil give os besked via denne hjemmeside, hvis du finder en død hval, sæl eller havfugle på din tur til kysten!

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte biolog Bo Håkansson, boh@dn.dk. Vi glæder os til at modtage dine observationer!

Registerér de døde dyr her

Havpattedyr og havfugle

Her kan du se billeder og beskrivelser af de dyr, som projektet er særligt interesserede i:

Billeder modtages gerne

Du har mulighed for at vedhæfte et billede af det døde dyr, når du registrerer findestedet. Du kan også - hvis du er i tvivl om, hvilket dyr du har fundet - sende billedet til biolog Bo Håkansson - boh@dn.dk

Signaturforklaring

MarsvinMarsvin
Spættet sælSpættet sæl
GråsælGråsæl
Andet havpattedyrAndet havpattedyr
SkarvSkarv
EderfuglEdderfugl
Anden fuglAnden fugl

Død sæl

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk