Kom og vær med

Du har brug for naturen - og den har brug for dig! Meld dig ind i Danmarks Naturfredningsforening og bliv aktiv i foreningens afdeling her i kommunen.

Ved at gøre en frivillig indsats for natur og miljø i vores lokalområde er du med til at sikre en bæredygtig udvikling.

Du er velkommen til at deltage i et af vores arrangementer, så du kan se, hvad vi laver. Se de aktuelle arrangementer i kalenderen her

Du kan også kontakte os direkte og høre nærmere om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde i kommunen.

I DN Varde arbejder vi bl.a. med:

Vrøgum Kær: Efter forslag fra DN-Varde købte Danmarks Naturfond Vrøgum Kær i 2003. Kæret er en unik naturperle både botanisk og geologisk. Der er nu lavet plejeplan for kæret og der igangsættes pleje ultimo 2007 i form af afgræsning og rydning af opvækst.

Forureningen i Kærgård Klitplantage: DN Varde har gennem de seneste 20 år forsøgt at få fokus på giftdepoterne i Kjærgård Plantage ved at orientere om den viden der foreligger, samt om de risici, der er forbundet med udsivningen af de meget miljøskadelige stoffer til havet.

Fredede områder: DN-Varde har særlig fokus på kommunens fredede områder. Sammen med private naturelskende lodsejere er et område ved Henne Mølle å og et større område nord for Henne Strand sommerhusområde blevet fredet. Endeligt var det Naturfredningsforeningen, der med en gave fra Lauridsen Fonden, tog initiativ til at restaurere Varde Å med genopretning af 4 snoninger gennem Kongens Kær.  

Naturens dag: DN-Varde arrangerer hvert år Naturens Dag den 2. søndag i september på forskellige lokaliteter i kommunen. En dag hvor interesserede kan komme ud i naturen og opleve mange spændende aktiviteter både for voksne og børn.

Ture: DN Varde har gennem en lang årrække udviklet ture for at give alle et indblik i de store naturværdier, vi har i vores område. Det er ikke bare kun ture i naturen. Mange ture omfatter ligeledes orientering om landskabets opståen, kulturen, historiske og arkæologiske forhold. De fleste ture er vandreture, men der afholdes lejlighedsvis også cykelture.

Planlægning og miljøforhold: DN Varde følger og reagerer aktivt i forhold til de kommunale planlægningssager omfattende lokalplaner og kommuneplan. Vore indsigelser medvirker til forbedrede planer og projekter. 

Affaldsdag: DN- Varde har to gange deltaget i DNs landsdækkende affaldsindsamling. Her har vi samarbejdet med henholdsvis den lokale landboforening og en sogneforening. 

Grønt råd: DN-Varde arbejder for at der bliver etableret et Grønt Råd i Varde Kommune. Her kan forskellige grønne foreninger være repræsenteret og samarbejde med og rådgive de lokale politikere, så kommunen udvikler sig i en mere bæredygtig retning. 

Varde Å projektet: DN-Varde har været med i genopretningsprojektets følgegruppe. Projektet er det næststørste genopretningsprojekt nogensinde, kun overgået af Skjern Å. Det er vigtigt, at få vandet tilbage i åen fra Ansager og Holme Kanalerne og få slynget de dele af åen der er blevet rettet ud gennem tiderne. Alt dette for at give fisk, insekter og fugle bedre levevilkår.
 
Nationalpark Vadehavet: Målet er en Nationalpark, der går helt ind til Varde By. Varde Å er det eneste vandløb der har sit udløb i Vadehavet som ikke er reguleret med sluser og diger, derfor er det vigtigt at få engene langs åen med i nationalparken.
 

.

Bliv frivillig aktiv

Kontakt DN Varde for at høre mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på. Kontakt os