Kontakt DN Varde

Har du spørgsmål til afdelingens arbejde, ønsker du at blive aktiv i vores afdeling og være med til at sikre naturen i Varde kommune, så kontakt os:

Email: varde@dn.dk

Formand : 
Merete Vigen Hansen
Frøstrupvej 200
Lunde
6830 Nørre Nebel
Tlf. 25 88 22 05
Email: varde@dn.dk

Næstformand :
Bent Jakobsen
Thorsvej 13
6840 Oksbøl
Tlf. 24 41 52 30
Email: bentjakobsen6@gmail.com

Sekretær :
Bodil Kristensen
Lundgade 7
Næsbjerg
6800 Varde
Tlf: 27 74 15 20
Email: bodil.kristensen5@skolekom.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jan Porsgaard
Fredensvej 15
6800 Varde
Tlf. 30 13 47 40
Email: klubhus@vsff.dk

Leif Jørgen Laursen
Møllevangen 52, Jegum
6840 Oksbøl
Tlf. 75 13 63 17 & 22 81 75 13
Email: h.j.laursen45@gmail.com

Per Berggreen 
Skolevænget 13
6840 Oksbøl
Tlf. 40857959
pub@easv.dk

Poul Erik Sørensen Fogdal
Bjørnedalen 9
Grærup Strand
6840 Oksbøl
Tlf. 75 56 26 30 & 60 63 76 27
Email: pesfogdal@gmail.com

Peter Kærn
Baunhøjvej 30 
Vrøgum
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 83 01 & 21 31 66 11
Email: peterkaern@gmail.com

Suppleant :
Jan Søndergaard Jensen
Tyttebærvej 10 
6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 66 18 & 26 13 66 18
Email: jansoendergaardjensen@privat.dk

Ad hoc medlem:
Erland Brydsø
Rosenvej 6
Alslev
6800 Varde
Tlf. 75 26 90 80 & 23 23 05 48
Email: brysoe@privat.dk