Frie kyster

Den danske kyststrækning er unik, men den er også under pres fra byggeri og klimaændringer. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at de frie kyster skal bevares så mange steder, som overhovedet muligt.


VILD NATUR. Hvide strande, grønne klitter og blåt stormbrust hav. De frie danske kyster er Danmarks svar på Grand Canyon og Serengetti Sletten.

Danmarks kyster er enestående i international sammenhæng. De udgør størstedelen af Danmarks vilde natur og er vores naturgeografiske særkende, som skattes højt af både danskere og turister.

Siden stenalderen har de danske kyster været et yndet sted at bosætte sig, og siden stenalderen har mennesker påvirket kystens natur.

Kystlinjen er de sidste 200 år blevet flere hundrede kilometer kortere på grund af

  • Indvinding af land – typisk fjorde, der er blevet inddæmmet og pumpet tørre til landbrug
  • Bebyggelse
  • Kystsikring

Kysterne er under pres

Kysterne har været særlig beskyttet, siden de blev omfattet af naturbeskyttelsesloven i 1937. Loven sikrer en 100 meter beskyttelseslinje ved kysten. I 1994 blev strandbeskyttelsen udvidet fra 100 meter til 300 meter.

De sidste knap 10 år er beskyttelsen af kysterne blevet afløst af flere lempelser i lovgivningen, især hvad angår bebyggelser på kysterne. Senest har regeringen foreslået at ophæve strandbeskyttelseslinjen i og omkring byer. Desuden ønsker de at ophæve den kystbeskyttelseszone, der strækker sig tre kilometer ind i landet. Det vil gøre det langt nemmere for kommunerne at planlægge byggeri ved kysterne.

Klimaændringerne er også en trussel mod kysterne. Storme bliver kraftigere og hyppigere, vandstanden i havet stiger, og der kommer mere og heftigere nedbør.

Vi skal passe på kysterne

For at sikre de danske kyster mener Danmarks Naturfredningsforening, at

  • Der bør udlægges arealer til ”klimabufferzoner”, der giver naturen plads til at bevæge sig ind i landet i takt med, at havet stiger.
  • Der kun bør kystsikres, hvor der er væsentlige samfundsmæssige tab ved ikke at kystsikre. Det vil sige primært for at beskytte bysamfund, kulturarv og større infrastrukturanlæg. Når der kystsikres, bør det ske med de mindst indgribende metoder.
  • Ny bebyggelse så vidt muligt bør ske ved at omdanne og forny eksisterende byggeri, frem for at inddrage nye arealer ved kysten. Det nye byggeri bør tage særligt hensyn til det åbne kystlandskab og kystnaturen.
  • Den nuværende lovgivning om beskyttelse af vores kyster skal bevares.

Kampagne for at redde kysterne på 300meter.dk

Siden maj 2015 har Danmarks Naturfredningsforening opfordret danskerne til at skrive under på et JA til de frie kyster. Underskriftindsamlingen startede i kølvandet på Venstres forslag om at ophæve strandbeskyttelseslinjen.  

Mere end 140.000 har skrevet under på underskriftsindsamlingen.  Du kan også støtte op om sagen på 300meter.dk

Kontakt

Nina Larsen Saarnak
Leder af lokale sager

31 19 32 38
nis@dn.dk 

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem