Naturen i Odder

Odder Kommune har stort set det hele: Levende hegn, skove med skovbryn, søer, grøfter, vandløb, fjorde samt – ikke at forglemme - det åbne land, agerlandet med de dyrkede marker – et typisk dansk landskab.

Men især det åbne land er under pres af byudviklingen. Landbrugsjord konverteres til industriområder og boliger.

Der bygges som aldrig før i Odder Kommune – alene i 2006 planlagde kommunen byudvikling på et samlet areal på mindst 50 hektar – altså mindst 500.000 kvadratmeter. Og inden byggemodningen flyttes der rundt på en masse jord – overjord og råjord fjernes, og mange steder havner den i det åbne land, hvor den bruges som fyld på vandlidende landbrugsarealer eller havner som opfyldning af vandhuller eller udjævning af de små kurver i landskabet.

Sker det på engarealer eller andre beskyttede områder, har det vidtrækkende følger for stedets flora og fauna.

Læs Danmarks Naturfredningsforenings bud på "Fremtidens natur i Odder Kommune" her (pdf)

Fremtidens natur i Odder Kommune

Fremtidens natur

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.
 

 

Bliv frivillig aktiv

Kontakt din lokale DN afdeling for at høre mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på. Kontakt os

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Meld dig ind her