Bliv frivillig i lokal afdeling

I Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdelinger kan du som frivillig arbejde med at forsvare og beskytte naturen, skabe mere og rigere natur og formidle naturoplevelser.

Naturplejenetværk i Skjern

Danmarks Naturfredningsforening har en afdeling i hver af landets kommuner. Arbejdsform og emner varierer fra afdeling til afdeling – fra konkret naturpleje over afholdelse af ture til at være lokal vagthund i forhold til myndighederne. Omdrejningspunktet er dog altid den lokale natur og det lokale miljø.

Vil du være med?

Har du lyst til at være frivillig aktiv i din lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, så find afdelingen og kontakt dem direkte.

Find den lokale afdeling, hvor du bor


Her kan du se nogle af de forskellige lokale aktiviteter, som frivillige i Danmarks Naturfredningsforening tager del i.

Lokale sager

Hvis et naturområde trues af en beslutning truffet i kommunen, kan DN’s afdeling indgive en klage og få Naturklagenævnet til at vurdere sagen. Hvert år gennemgår de lokale DN-afdelinger omkring 15.000 lokale sager og rejser ca. 200 klager. Mellem 30 og 50 procent af disse afgøres til fordel for naturen. På den måde fungerer DN som naturens advokat i forhold til den måde, landets natur- og miljølovgivning bliver administreret på. 

Læs om lokale sager

Lokale ture og arrangementer

Hvert år arrangerer de frivillige i DN's afdelinger mere end 1000 ture og arrangementer ude i naturen, hvor de stiller deres store interesse og viden til rådighed for deltagerne. Det kan være svampeture, affaldsindsamling, Naturens dag, fugleture, vandreture og meget andet. Det er kun de frivillige selv, der sætter grænsen.

Se lokale ture

Naturpleje

Naturen har brug for en hånd, fordi alt for mange naturperler er i fare for at gro til. Når engen bliver til skov eller heden til krat, så mister mange naturperler deres unikke skønhed og sammen med dem levestederne for mange truede dyr og planter. Flere af DN's afdelinger tager del i lokalområdets naturpleje ved at lave høslætlaug eller kogræsserlaug.

Læs om naturpleje