Byens Natur-netværket

Netværket arbejder for naturen i byen, dvs. naturen lige udenfor, ovenpå, op ad og tæt ved etageboliger og tæt-lav bebyggelse, kontorer, butikker og lignende bygninger for liberale erhverv i byen og dagsinstitutioner, skoler, plejecentre og lignende offentlige serviceinstitutioner.

Formål og aktiviteter

Bynatur-netværket ønsker at udvikle de naturelementer, som er helt tæt hverdagen for mennesker i byerne. Det særligt vigtigt, fordi det berører mange mennesker, og fordi DN går ind for byfortætning.

Emner
• Gård-, altan- og taghaver
• Urban gardening
• Byens træer og buske
• Byens blomster og bier
• Grønne (blomster)vægge
• Grønne tage
• Grønne gange & blomster-belægninger

Aktiviteter
Netværket er åbent for alle medlemmer af DN og ønsker at arrangere et årligt træf for alle interesserede med bl.a. en guidet tur til et interessant bynatur-område samt et aktuelt tema med oplæg fra videnspersoner. 

Netværkets medlemmer udveksler ideer og erfaringer og bidrager med indhold til www.dn.dk og andre relevante hjemmesider med viden og debatindlæg om bynatur. Endelig vil netværket bidrage med faglige input til DN's politikker.


 

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Relevant litteratur

Vi er ved at samle forskellig relevant litteratur sammen til glæde for alle, der interesserer sig for byens natur.

Se litteratur om byens natur

Kontakt

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt:

Poul Carlsbæk (DN Odense)
poul@sprognatur.dk
27 51 46 90