Litteratur

Her samler netværket henvisninger og links til relevant litteratur om bynatur:

Byernes Biodiversitet
I rapporten "Danmarks Natur frem mod 2020: Om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed" fra Det Grønne Kontaktudvalg er der et kapitel om, hvordan vi sikrer byernes biodiversitet skrevet af Rasmus Ejrnæs og Jens Reddersen.
Læs kapitel 2.8 Hvordan sikrer vi byernes biodiversitet?

Naturkvalitet i Bynatur
Anne Bodil Hald har i sit professionelle liv lavet en rapport og nogle artikler om bynatur. Det kan måske være netværket til hjælp. Herunder ses en håndfuld af hendes publikationer:

  • Hald, A.B. 2011. Naturkvalitetsanalyser i bynaturen. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 91 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 829. FR829.pdf.
  • Hald, A.B.  2011. Naturkvalitet i bynatur. Jord & Viden 9: 6-8.
  • Hald, A.B. 2011.  Beskrivelse af naturkvalitet i bynatur. URT 3:113-119.
  • Tvedt, T. & Hald, A.B. 2011. Find byens naturkvaliteter. Grønt Miljø 7: 4-6.

Bekæmpelse af biodiversitet på Sct Hans Hospital
En motiveret opfordring med billedeksempler fra DN Roskilde til Roskilde kommune om at starte en planproces for at redde lidt af de førhen store, nu hastigt eroderende, naturværdier i den smukke landskabspark. Læs mere her

Idekatalog
Læs idekataloget til friluftslivet i byens grønne områder her

Byhaver, Taghaver og Grønne tage
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet en guide til etablering af fælles byhaver. Læs mere i pjecen "Dyrk dit nabolag - Guide til at etablere fælles byhaver".

En andelsboligforening på Nørrebro har erstattet et utæt tag med en 490m2 som giver beboerne adgang til en græsklædt bakke, en træterrasse med grillplads og udekøkken. Læs mere og se billeder fra Birkegade på DAC's hjemmeside her

Det er nu obligatorisk i Københavns Kommune, at alle nye flade tage på eller under en 30 graders hældning skal dækkes med vegetation. Læs mere om Københavns Kommunes ambitioner her

 

 

 

 

 

Referater fra Byens Natur-netværks møder:

Referat af stiftende møde 9/6 2012:
Samt fotoet af de grupperede post-it-sedler

Har I forbedringsforslag til referatet, mail dem da til mig,
Bjørn: roskilde@dn.dk

Har du input til listen?

Hvis du kender til god litteratur eller spændende artikler og hjemmeside, som er at finde på nettet, så fortæl om det, så vi kan få det med på listen - oplys forfatter, titel, publikation / forlag, evt. sidehenvisning samt en lille forklaring af, hvad bogen eller artiklen handler om.

► Skriv til bynatur@gmail.com

Kontakt

Byens Natur-netværket er ved at blive etableret, og der er endnu ikke valgt en formand.

Har du brug for information om netværket, så kan du sende en mail til alle medlemmer af netværket på bynatur@gmail.com