Boesdal

Boesdal gamle kridtbrud nær Rødvig er fra 1914. Kalkbruddet, der i dag ejes af Stevns Kommune, er udlagt til rekreative formål.
Rester af de to gamle kalkovne fra 1930 står der stadig, og en stor pyramideformet lagerbygning er bevaret.Foto: Elmer Madsen                       Boesdal  


Foto: Michael Knaack                     Pyramiden   Boesdal


Foto: Michael Knaack                     Pyramiden  indvendig