Flagbanken

Flagbanken, tidligere lukket militærområde, er nu med bord og bænke og offentligt 
tilgængeligt. Der forefindes hadicapvenlig udsigtsterrasse og toilet. Det gamle radartårn
er nu udkigstårn.
  
Flagbanken er et fortrinligt sted for studier af trækfugle.Foto: Elmer Madsen                           Flagbanken