Lunden

Lunden er et fredet kystområde ved Strøby Ladeplads. Den oprindelige kystprofil med ishavsskrænt kan iagttages inde i træbevoksningen. Ovenfor skrænten ligger to bronzehøje, som er dele af en stor højgruppe på førhen mindst 30 høje. Højene har tjent til begravelser og som vartegn langs kysten. Senere har Lygtehøj tjent som station for den optiske telegrafi i årene 1800-1850. Lygtehøj har ligeledes været brugt til signalblus som vejledning for skibsfart og fiskeri fra Strøby Ladeplads.

Neden for Lunden er der mulighed for badning fra badebro.                       Foto: Michael Knaack                         Lunden

Lunden