Lundmøllebroen

Ved Lundemøllebroen over Tryggevælde å nær grænsen til Fakse kommune, er der et idyllisk skovparti, hvor man i træernes skygge kan vandre langs den rislende å. Sidst i maj er skovbunden frodigt grøn med store lyserøde områder af blomstrende dag-pragtstjerne. På turen kan man iagttage skrænterne, som åen har slidt i landskabet, da den i tidligere tider var bred og mægtig. Skoven indeholder tillige rester af fortidens gamle jordvolde. Længere fremme kommer man til den ca. 8 m høje istidsskrænt, hvor man kan være heldig at se isfuglen.  

          Rasteplads ved Lundmøllebroen

          Sti fra rastepladsen

          Længere fremme ad stien