Maglebyskoven og Bøgeskoven

Til Gjorslev gods hører de to store skovområder ud mod kysten.  I begge skove kan du opleve en flot og typisk dansk kystskov med høje bøge på lerskrænter ud til vandet.  Naturens kræfter får lerskrænterne til at skride, så de mange digesvaler skal grave nye reder. Midt i skoven finder du et af de steder, hvor bøgen springer alletidligst ud.
Skovene er meget varierede med flotte partier af bøgeskov, fugtige moser, elleskov, granplantager og et deraf følgende rigt og spændende planteliv i underskoven med en flot forårsflora. Begge rummer flere mindre og enkelte større gravhøje.  Ved Bøgeskoven strækker den snoede dal, som kaldes Sorte Rende sig ind i landet til Dybsø og Møllesø.  Her er et rigt fugleliv især i træktiden. Især fra parkeringspladsen i Maglebyskoven er der fin badestrand med pålagt sand.
Ellers er stranden fuld af  spændende sten, især kugleflint, som blev samlet og udskibet i forrige århundrede.
Ud for Køge Sønakke er fundet et af Danmarks ældste menneskekranier, som kan ses på Køge Museum.
Syd for Bøgeskoven er det ikke længere lerskrænter, men kridtet, der kommer op og danner stejle klinter.


Foto: Elmer Madsen                           Gjorslev gods