Rødvig Havn

Rødvig fiskeri- og lystbådehavn ligger ved foden af en stejl 9 meter høj klint af moræneler. 
For at hindre nedbrydning er der flere steder udlagt beton.

Nederst til højre ses Flintovnen


Foto: Elmer Madsen                           Rødvig Havn