Solgårdsparken

I Strøby Egede, ned til Tryggevælde å, ligger Solgårdens park. Parken er offentlig tilgængelig takket være Støtteforeningen, der reddede den fra at blive udlagt til byggeri. Parken er anlagt af to kendte danske havearkitekter og rummer mange fritstående ret sjældne træer, der er plantet omkring 1920 af skibsreder Marius Nielsen. Blandt sjældenhederne kan nævnes pyramideeg, hængeblodbøg, akacie, hængeaks, vingevalnød og hønsebenstræ. I tilknytning til parken ligger et ca. 300 m bredt strandareal, hvor kystsikring og læskærme er opbygget af strandstenFoto: Elmer Madsen                            Solgårdsparken


Foto: Elmer Madsen                            Solgårdsparken


Foto: Elmer Madsen.                        Solgårdsparkens Strand

Støtteforeningen

Solgårdsparken passes af  Solgårdsparkens Støtteforening.  Har du spørgsmål om
parken eller arrangementer i parken kan du henvende dig til Støtteforeningen på

Tlf. 30667545