Stevns Fyr

Danmarks Naturfredningsforening støtter det store arbejde som Stevns Fyrforening udfører for bevarelse af Stevns Fyr med offentlig adgang.

I 1877-78 blev det nye 27 meter høje fritstående fyr bygget og udstyret med et roterende linseapparat.


Foto: Michael Knaack                 STEVNS FYR
 

Det gamle Stevns Fyr blev bygget i 1816-18 som en apsis til fyrmesterboligen og var, da det blev bygget, et af de mest moderne fyr i Europa.
Fyret var et blusfyr, hvor kul blev afbrændt i store jerngryder. For at skelne det fra Falsterbo Fyr blinkede det en gang hvert halve minut.


                                                                         
 

Fyrmesterboligen med det gamle fyr i gavlen.
Det er i denne bygning Bevaringsforeningen for Stevns Fyr og Fyrmesterbolig foreslår at der oprettes et museum. Et forslag der støttes af Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Danmarks Naturfredningsforening.
Til højre for bygningen ses Fyrvej som går fra fyret ned til Hærvejen, der forbinder Tommestrup med Højerup

    
 

Her ses Stevns Fyr fra Sydvest, ikke langt fra Højerup. Ved bevoksningen tæt ved fyret er planlagt et ferie og fritidscenter hvor offentligheden ikke får adgang. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen bifalder dette projekt, Danmarks Naturfrednings Lokalafdeling Stevns har gjort indsigelse imod projektet. Vi mener at dette område, som ligger helt ud til det højeste punkt på Stevns Klint bør bevares som det er, og den specielle fauna beskyttes.
Foto: Michael Knaack    
 


Luftfoto af Stevns Fyr taget omkring 1920 da Familien Westborg boede der.
Foto: Med tilladelse af Foreningen for bevarelse af Stevns Fyr 
 


Foto: Elmer Madsen                           Stevns Fyr 2005   

Læs mere om Stevns fyr:
Stevns Fyrforening