Stevns Klint - Geologi

Klintens dannelse

Forsteninger viser, at kalken er aflejret på bunden af et hav med temperatur som i et subtropisk klima. Dybden har været 100-200 m, da skrivekridtet blev aflejret og noget lavere, 50-100 m, da limstenen blev aflejret.

Flint består af små korn af kvarts. Man mener, at flint er dannet et stykke nede i havbundens kalkslam, hvor der er sket en opløsning af kalken og en samtidig udfældning af flint. Materialet til flinten kan stamme fra skeletter fra døde kiselsvampe, der har vokset på havbunden.
Geologerne har bestemt alderen af kalklagene til ca. 65 millioner år. Limstenen og ceritiumkalken er aflejret i begyndelsen af den periode, der kaldes Tertiærtiden.
Skrivekridtet er aflejret sidst i Kridttiden. Grænsen mellem de to perioder ligger i fiskeleret. Når man går ned ad trappen til stranden, går man samtidig 65 millioner år tilbage i tiden.

Geologerne har lagt grænsen mellem Kridttiden og Tertiærtiden ved fiskeleret. Det skyldes, at mange af Kridttidens dyregrupper uddøde og ikke findes i Tertiærtiden. Det gælder bl.a. dinosaurerne. Fiskeleret er blevet kædet sammen med denne uddøen. det indeholder nemlig unormalt meget iridium (et platinmetal). Det har fået nogle forskere til at foreslå, at jorden blev ramt af et kæmpemeteor.

Følgevirkningerne kunne så være årsag til dyregruppernes uddøen. Fiskeleret er, hvad der er tilbage af meteoret. Intense undersøgelser over hele verden viser imidlertid, at dinosaurerne begyndte at dø ud længe før fiskeleret blev aflejret. Den store uddøen kan måske forklares med voldsomme vulkanudbrud som fandt sted gennem en halv million år allersidst i Kridttiden i Indien. De kan have ændret jordens klima i en periode, og det kan have gået ud over kæmpeøglerne og andre dyregrupper.