Stevns Klint - Materialer

Materialerne i klinten

Moræneler er en blanding af ler, sand, grus og sten. Det er afsat af indlandsisen for ca. 15.000 år siden.

Limsten er en på overfladen lysegrå kalksten med mange tætliggende lag af grålig flint. Den kaldes også bryozokalk efter bryozoer (mosdyr). Det er små kolonidannende dyr, hvis forstenede skeletter udgør op mod halvdelen af limstenen. Resten er kalkslam og forsteninger som muslinger, søpindsvin armfødder, søliljer, kiselsvampe m.m.
Ceritiumkalk har navn efter en lille havsnegl, der findes som forstening. Ceritiumkalken er knoldet og ret hård.

Fiskeler er fint lagdelt, gråbrunt og består af kalkholdigt ler. Fiskeleret har navn efter fiskeskæl, der findes i det.

Skrivekridt er en blød, kridhvid og afsmittende kalksten. Ca. 95% af skrivekridtet består af mikroskopiske kalkskaller (kokkolitter) fra encellede alger. Resten er større forsteninger og ler. De øverste ca. 3 m af skrivekridtet kaldes gråkridt, da det indeholder små kulpartikler. I skrivekridt findes sort flint som enkelte knolde eller lag af knolde.
Almindelige forsteninger er søpindsvin, muslinger, mosdyr arm-fødder m.fl.