Vallø Dyrehave

Dyrehaven drives med nænsom, naturnær drift, hvor gamle træer får lov at stå og får lov at ligge, når de endelig falder. Det er blandt andet dette, der skaber så gode forhold for insekter, fugle og svampe. Blandt de sunde gamle træer findes to store flotte egetræer, hvoraf den, der står alene på engen i den vestlige del, har fået navnet "Højskoleegen". Dyrehaven rummer mange spændende træer og planter, og et ualmindeligt rigt dyre- og fugleliv. Den er derfor det andet område i kommunen, der er udvalgt som internationalt naturbeskyttelsesområde.Foto: Inge Ambus                            Vinterdag i Dyrehaven


Foto: Inge Ambus                          Kastaniealle i Dyrehaven