Valløskovene

Valløskovene i Vallø kommune (størstedelen af Valløs skove ligger i Køge kommune) er dels Vallø Storskov ved Grubberholm og skoven omkring slottet, der består af Pramskoven, Purlunden, Lystskoven og Skidenhoved. Vallø Storskov er drevet forstligt, men rummer nogle spændende engarealer, hvor skævt voksende bøge og violer langs vejkanten giver levemuligheder for en af vore mere sjældne sommerfugle. I vandhullerne på den gamle festplads lever salamandre. Purlunden og Pramskoven er drevet mere publikumsvenligt. Her er mange områder, hvor der arbejdes med selvforyngelse og gerne med forskellige løvtræer. Skovene rummer partier med løvsale af høje bøgetræer og et væld af anemoner, gule og hvide, samt hvide og røde lærkesporer om foråret. Der er enkelte granbevoksninger tilbage og en del ahorn og ask bevoksninger på de mere fugtige områder, hvor underskoven er rig på lungeurt og kodriver i det tidlige forår. Troldkællingebroen er genskabt på stedet, hvor Gøngehøvdingen red over for at besøge troldkællingen i fjendeland. Egen, hvortil han tøjrede sin hest, står stadig, nu præget af sin høje alder, vagt nær broen. Lystskov og Skidenhoved er det område, som blev afskåret ved den nye vejgennemføring. Her danner de høje gamle bøge endnu et flot skovparti ned mod de nu afgræssede enge. Selv på disse enge, der er velkendte og tidligere undersøgte, er der alligevel i de senere år fundet flere nyopdagede botaniske sjældenheder.  Foto: Inge Ambus                                  Eg i Vallø Skov


Foto: Inge Ambus                                Efterår i Vallø Skov