Vejs Ende

For enden af Kystvejen ligger et areal af stor rekreativ værdi. Området er dejligt varieret med opfyld, strandeng, overdrev, og åbne arealer med løvtræslunde, småsøer og bakker. Ved P-pladsen har Køge Museum og Roskilde Amt opsat en stor planche, der fortæller om områdets historie og natur. Udskibningen af rullesten satte sit præg på de tidligere lyngarealer, der nu henligger som græsarealer. Hvor fårene går findes en del mere sjældne planter. Det samme er tilfældet på områder, hvor skoven vokser helt ned til stranden. På vejen ligger en lille naturhavn, og bag den et stykke skov, hvor kvanen har fået mulighed for at brede sig i den sydlige del og udsende sin søde moskusagtige duft i sommernatten. Her synger munken lystigt i forårsnatten, mens nattergalen underholder i områderne med pilekrat.
En sten, kaldet Junkerstenen, med form som en sadel står ved Vejs Ende. Et sagn fortæller, at Ellekongen red på denne sten hver nat. Da man engang i slutningen af det 18.århundrede flyttede stenen fra det dengang åbne land til gården Garderhøj, fortæller overleveringen, at det spøgte så meget omkring stenen, at man straks måtte flytte den tilbage til dens oprindelige sted. I dag står stenen i en privat have, hvor pensionatet Bølgely tidligere lå.
Aftenstemning ved Vejs Ende.
 


Foto: Michael Knaack                                Vejs Ende


Foto: Michael Knaack                               Vejs Ende


Foto: Elmer Madsen                        Aftenstemning Vejs Ende