Kommunikationsnetværk

DN er nu ved at starte et nyt kommunikationsnetværk op. Tanken er, at alle der arbejder med den lokale kommunikation i DN's afdelinger kan dele erfaringer og gode idéer.

Kommunikationsarbejdet bliver ofte nedprioriteret i DN's lokale afdelinger, fordi der er så mange andre og vigtigere sager at forholde sig til. Frøer, fisk og fredninger er vigtigere end hjemmesider, brochurer og pressemeddelelser. Men tingene hænger sammen: Større synliggørelse giver flere medlemmer - giver flere aktive - giver bedre sagsbehandling lokalt - giver bedre forhold for Danmarks natur og miljø.

Netværkets formål og aktiviteter

Gennem et arbejdsfællesskab om ekstern kommunikation kan vi styrke og støtte hinanden og derigennem øge den enkeltes kompetencer og forbedre den lokale kommunikation væsentligt. Vi kan lære af hinandens erfaringer og undgå, at hver enkelt afdeling skal opfinde den dybe tallerken. Dermed effektiviserer vi det lokale kommunikationsarbejde - til gavn for den enkelte afdeling og for hele DN.

Netværket vil løbende have kontakt med hinanden, og der vil muligvis blive oprettet forskellige arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige områder inden for kommunikationen.

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Kontakt

Sophie Lundbæk, sol@dn.dk, 31 19 32 52.