Ny midtjysk motorvej vil ødelægge vigtig natur

En ny midtjysk motorvej skal flytte trafik fra motorvej E45 i Østjylland. Det er der kræfter, der arbejder for. Danmarks Naturfredningsforening peger på alternative løsninger, da en ny jysk motorvej vil gennemskære værdifuld natur.

Skitsekort til midtjysk motorvej
SKITSE. Forskellige muligheder for placering af en midtjyskmotorvej. Se hele kortet.

I 2009 vedtog regering og forligsparter ”En grøn transportpolitik”. Her blev det blandt andet besluttet at undersøge om en ny midtjysk motorvej, også kaldet hærvejsmotorvejen, kan løse eksisterende og kommende problemer med trængsel på E45.

Undersøgelserne viser

  • at det vil koste mellem 15,3-20 mia. kr. at etablere en ny midtjysk motorvej, og at motorvejen blot udskyder trængselsproblemerne med maksimalt 10 år.
  • at uanset hvilken beliggenhed for vejen man vælger, vil ca. 20 % af strækningen ligge i områder med værdifulde landskaber og lægge beslag på store naturarealer – i strid med præmisserne i transportforliget fra 2009.
  • at ny motorvej vil medføre en stigning i CO2-udledningen på ca. 0,2 % uanset valg af beliggenhed, hvilket svarer til den forventede trafikvækst. Det går imod den danske klimapolitik.

Forligskredsen (regeringen + V, DF, SF, LA og K) besluttede i sommeren 2014 at afsætte 2 mio. kr. til en genberegning af de mulige placeringer af motorvejen. Genberegningen forventes offentliggjort i 2016.

Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om at realisere en ny jysk motorvej. Der er heller ikke afsat penge til forundersøgelser (VVM-redegørelse) eller etablering af en egentlig vej.

Motorvej vil give tab af værdifuld natur

Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at en ny jysk motorvej er løsningen.

Der skal naturligvis findes løsninger på de trængselsproblemer, der opstår rundt om i landet, når der er et veldokumenteret behov. Men nye veje må ikke have betydelige negative konsekvenser for den i forvejen hårdt trængte natur og de værdifulde landskaber, som tilfældet vil være med en ny jysk motorvej .

En ny jysk motorvej vil øge naturens sårbarhed og føre til yderligere tab af arealer med natur – og forringe vores oplevelse af naturen og landskaberne i området.

Områder i spil er blandt andet Randbøl Hede, Frederikshåb plantage, Vejle Ådal og Det store vandskel, hvor både Gudenåen og Skjern Å har deres udspring. Alle fantastiske naturområder, som i dag er relativt uberørte af tekniske anlæg, og hvor freden og roen kan opleves sammen med de gode naturoplevelser.


NATUREN TABER. Se video der beskriver udfordringerne for naturen i området og danskernes mulighed for at opleve den, hvis en midtjysk motorvej bliver en realitet.

Udvid i stedet E45

Vi peger i stedet på, at myndighederne etablerer de udvidelser og tekniske anlæg, som vil forbedre E45, og dermed løse problemerne med trængsel langt billigere og mere effektivt.

Store forbedringer af den kollektive transport er også på vej - og kan aflaste det jyske motorvejsnet betragteligt:

  • Togfondens timeforbindelse
  • Ny jernbane til Aalborg Lufthavn
  • Ny jernbane mellem Vejle og Billund
  • Femern Bælt-forbindelsen

Vækst er drivkraft

Hærvejskomiteen, som er en sammenslutning af tilhængere af hærvejsmotorvejen, arbejder for, at motorvejen skal blive en realitet. De ønsker bedre opkobling til Billund Lufthavn og aflastning af den østjyske motorvej og Vejlefjord-broen.

Det er især ideen om, at en ny jysk motorvej vil bringe vækst og udvikling med sig til store dele af Jylland, der er drivkraften bag ønsket om en ny motorvej.

Hvis du vil vide mere

Bliv klogere på hvorfor en ny midtjysk motorvej er en dårlig løsning på Østjyllands trængselsproblemer (pdf)

Se kort med forslag til, hvor en ny midtjysk motorvej kan ligge

Sig nej til ny midtjysk motorvej

Giv din underskrift, hvis du er enig i, at en ny midtjysk motorvej ikke er løsningen på trængselsproblemerne i Østjylland.

Skriv under

Kontakt

Ann Berit FrostholmAnn Berit Frostholm
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 28 
abf@dn.dk
@ab_frostholm

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem