Vi beskytter lokal natur

Danmarks Naturfredningsforening beskytter den lokale natur. Hvis et naturområde eller miljøet trues af en beslutning truffet i kommunen, kan Danmarks Naturfredningsforening indgive en klage og få sagen vurderet.

Danmarks Naturfredningsforening har en lokal afdeling i hver af landets kommuner, som taler naturen og miljøets sag. For eksempel når der er planer om byggerier og veje i naturen, eller når der er forurening og andre aktiviteter, der ødelægger naturen.

Vi vinder over halvdelen af klagesagerne

Vores redskab er, at vi kan indgive en klage over en afgørelse truffet i kommunen, hvis vi mener, at natur- og miljølovene ikke er overholdt. Når vi indgiver en klager skal Natur- eller Miljøklagenævnet til at vurdere sagen og træffe en afgørelse.

Natur- og miljølovene er vedtaget af Folketinget.

Vi vinder over 50 procent af de sager, som vi rejser - til fordel for naturen.

Se statistik over indsendte og afgjorte klager

Afdelingerne består af lokale ildsjæle

De lokale afdelinger består af personer fra lokalsamfundet, der interesserer sig for natur og miljø, og som følger den lokale udvikling på området. 

Hvert år gennemgår disse frivillige aktive omkring 15.000 lokale sager og rejser cirka 200 klager. 

De frivillige er støttet af sekretariatets specialister.

 


 

 

Det lokale arbejde for natur og miljø

De lokale afdelinger arbejder på flere niveauer. De arbejder både gennem lobbyarbejde for at forebygge og gennem klager, når kommunens afgørelser går ud over natur og miljø. 

Afdelingerne

  • deltager i lokale råd og nævn
  • er i tæt dialog med kommunens politikere og forvaltning
  • deltager i de borgerinddragende aktiviteter for at sikre, at der gøres mest muligt for at udvikle og beskytte naturen og miljøet
  • klager, når kommunen engang i mellem træffer afgørelser, der går naturen og miljøet imod.

Kontakt

Nina Larsen Saarnak
Leder af lokale sager

31 19 32 38
nis@dn.dk 

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem