Derfor freder vi

Der kan være mange årsager til at frede et område. Fredninger kan gennemføres for at sikre værdifulde landskaber og natur-og kulturhistoriske områder eller sikre befolkningen adgang til et bestemt område. Fredningerne kan indebære, at kommunen får adgang til at pleje et fredet område, ligesom fredningen også kan bestemme, at der skal genoprettes en given naturtilstand, som herefter bevares. Fredninger gennemføres primært, når beskyttelsen ikke kan tilgodeses gennem anden lovgivning eller på anden måde.

En fredningssag kan rejses af Danmarks Naturfredningsforening, kommunen eller af miljøministeren (Naturstyrelsen). Det er det lokale fredningsnævn, som afgør, om området skal fredes og som fastsætter fredningsbestemmelserne for området samt evt. erstatninger til de private lodsejere. Natur- og Miljøklagenævnet afgør, om fredningen skal gennemføres. 

Danmarks Naturfredningsforening har gennem de seneste 10 år rejst langt de fleste af de ca. 8-10 nye fredningssager, der rejses om året.

Danmarks ældste fredning er Gammelmosen i Vangede på Sjælland. Mosen er en såkaldt 'højmose', som er blevet en særdeles truet naturtype. Mosen har ligget stille hen i snart 200 år, og der har kun været offentlig adgang siden 2009. 

Gammelmosen - Danmarks ældste fredning from DN on Vimeo.

 Blandt Danmarks fredede områder finder vi også Holmegaard Mose ved Næstved. Mosen er Sjællands største højmose og har været fredet siden 1987. Det er en unik naturtype, ikke kun i Danmark, men i hele Europa. De seneste år er der foretaget store rydninger af mosefladen, ligesom der også er foretaget meget frivillig naturpleje. 

Holmegaard Mose from DN on Vimeo.

 

Læs mere om fredninger


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 

Wedellsborg Banker - En fredningssags forløb from DN on Vimeo.

I februar 2012 rykkede Danmarks Naturfredningsforening ud for at redde et af Fyns helt unikke naturområder fra grusgravning. Se med her, hvordan kampen for at sikre naturens fremtid foregår.

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem

Vores rolle i fredningerne

- Siden 1937 har Danmarks Naturfredningsforening haft en lovfæstet ret til at foreslå at frede et område.

- Udover os er det kun kommunerne eller miljøministeren, der kan rejse en fredningssag.

Læs mere om fredninger

  • Se DN's fredningsstrategi
  • Hent fredningsforslag
  • Se fredningskendelser 
  • Se det aktuelle fredningsforslag

www.dn.dk/fredning

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger