Om studenterafdelingen

Er du studerende i Odense og omegn, og interesserer du dig for naturen? - Så har vi naturligvis plads til dig i DNs Studenterafdeling i Odense.

Du behøver hverken at være ekspert på fugle, fauna eller flora, men blot have lyst til at deltage i aktiviteter, der kan hjælpe os til at få et bedre miljø og en skønnere natur, men som også kan skaffe dig en bedre dag.

Derfor kom og få en bid kage, kik på en fugl og bliv en lille tand klogere til et af vores arrangementer. Vi laver alt fra filmfremvisning til affaldsindsamling, så der er noget for alle.

Hvad laver en studenterafdeling?
Ligesom alle andre afdelinger i DN, laver studenterafdelingerne aktiviteter som forholder sig til DN's formålsparagraf, om: "at virke til gavn for Danmarks natur og miljø og for befolkningens muligheder for gode naturoplevelser."

Det betyder, så længe aktiviteterne ligger indenfor dette formål, er der meget vide rammer for studenterafdelingernes aktiviteter. Således kan en studenterafdeling være en platform for at eksperimentere med anderledes natur- og miljøaktiviteter, end man traditionelt beskæftiger sig med i DN-regi.

Eksempler på aktiviteter:
BOK om flagermus, bier, fugle, vandhul etc. (SA Odense og SA København)
DN KINO viste Vanishing of the Bees (SA Odense)
Bævertælling (SA København)
Foredrag og debat med en økologisk og en biodynamisk landmand (SA Aarhus)
Fugletur på Assistens kirkegården (SA København)
Affaldsindsamling (alle studenterafdelinger)
Naturens dag (alle studenterafdelinger)
Naturpleje i Holmegaardsmose (SA København)
Mad over bål i Marselisborg skov (SA Aarhus)
Fuglekasse opsætning på Egholm (SA Aalborg)
Orkidétur til Brobæk mose (SA København)
Summercamp på Skovsgård Gods (for alle studenteraktive)

Kom og vær med!